Bếp điện từ Teka IR 624

32.900.000 đ 13.559.000 đ

Bếp điện từ Teka IR 622

29.359.000 đ 11.436.000 đ

BẾP TỪ TEKA IRF – 641

26,400,000 ₫ 7.396.000 đ

BẾP TỪ TEKA IRS – 641

24,629,000 ₫ 7.496.000 đ

BẾP TỪ TEKA IRS – 631

23,859,000 ₫ 6.787.000 đ

BẾP TỪ TEKA IR – 721

19,459,000 ₫ 4.996.000 đ

BẾP TỪ TEKA IRS – 943

34,749,000 ₫ 18.790.000 đ

Bếp từ Teka IR-321

16,409,000 ₫ 9.560.000 đ

BẾP TỪ TAKA TK-I1B1

8.480.000 ₫ 2.039.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU