LÒ NƯỚNG TAKA TK-OV04M-2G

8.550.,000 đ 5.570.000 đ

LÒ NƯỚNG TAKA TK-OV14T(3G)

14,950,000 đ 1.158.000 đ

LÒ NƯỚNG TAKA TK-OV09D

13.800.000 ₫ 8.562.000 đ

BẾP TỪ TAKA I2T

8.800.000 ₫ 1.800.000 đ

BẾP TỪ TAKA TK-I2A1

13.500.000 ₫ 4.979.000 đ

BẾP TỪ TAKA TK-I02C

9.560.000 ₫ 2.630.000 đ

BẾP TỪ TAKA TK-I02C2

9.560.000 ₫ 999.000 đ

BẾP TỪ TAKA TK-I1A1

14.380.000 ₫ 3.919.000 đ

BẾP TỪ TAKA I2ND

14.800.000 3.859.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU