Máy rửa bát Bauer BW-2680F

16.200.000 đ 10.250.000 ₫

Máy sấy bát SAKURA Q-7690L

11.600.000 ₫ 8.976.000 đ

Máy sấy bát Binova BI-333-MSB

9.800.000 ₫ 4.882.000 đ

Máy sấy bát Binova BI-666-MSB

6.800.000 ₫ 3.745.000 đ

Máy sấy bát Binova BI-999-MSB

9.700.000 ₫ 4.879.000 đ

Máy sấy bát Binova BI-111-MSB

8.300.000 ₫ 4.925.000 đ

Máy sấy bát Binova BI-666-NEO

6.800.000 ₫ 3.982.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU