Máy hút mùi Teka DLH 786T

14,949,000 ₫ 10.888.000 đ

Máy hút mùi Teka CNL1-2002

5.819.000 đ 3.990.000 đ

Máy hút mùi Teka GFH-55

4.543.000 đ 3.742.000 đ

MÁY HÚT MÙI TEKA C 6420 BK BLACK

5.489.000 ₫ 1.983.000 đ

MÁY HÚT MÙI TEKA C 9420

6.259.000 ₫ 1.988.000 đ

MÁY HÚT MÙI TEKA GHF 55

5.049.000 ₫ 1.791.000 đ

Máy hút mùi Teka DVT 985 WHITE

24.849.000 ₫ 8.482.000 đ

Máy hút mùi Teka DVU 590 White

20.449.000 ₫ 15.536.000 đ

Máy hút mùi Teka DVU 590

20.449.000 ₫ 9.991.000 đ

MÁY HÚT MÙI TEKA DJE 70

9.999.000 ₫ 1.692.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU