Máy hút mùi Taka HA70E

4.850.000 đ 1.035.000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1270M

6.450.000 đ 1.139.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70I

4.850.000 đ 1.115.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19E

13.800.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19I

13.800.000 đ 2.825.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170L

4.500.000 đ 2.795.000 đ

Máy hút mùi Taka HA60RC

8.800.000 đ 2.145.000 đ

Máy hút mùi Taka TK 109P

7.200.000 đ 1.845.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IRO2B

12.000.000 đ 3.275.000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1290LX

14.800.000 đ 3.445.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU