Máy hút mùi Taka HA70E

4.850.000 đ 869.000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1270M

6.450.000 đ 1.137.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70I

4.850.000 đ 997.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19E

13.800.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19I

13.800.000 đ 2.592.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170L

4.500.000 đ 2.693.000 đ

Máy hút mùi Taka HA60RC

8.800.000 đ 2.017.000 đ

Máy hút mùi Taka TK 109P

7.200.000 đ 1.497.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IRO2B

12.000.000 đ 2.924.000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1290LX

14.800.000 đ 3.362.000 đ 6.160.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU