Lò vi sóng Cata FS 20 WH

3.500.000 đ 1.502.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 25 GTC WH

14.500.000 đ 3.440.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 20 IX

7.500.000 đ 4.092.000 đ

Lò vi sóng CATA MC 17D

8.950.000 đ 6.292.000 đ

Lò vi sóng CATA MO 23D

15.500.000 đ 6.400.266 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU