Chậu rửa bát Luxsink LS-8245L

8.990.000 đ 6.590.000 đ

Chậu rửa bát Luxsink LS-7843C

7.990.000 đ 5.500.000 đ

Chậu rửa bát Luxsink LS-7843L

7.990.000 đ 5.500.000 đ

Chậu rửa bát Bauer BS 8143S

5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫

Chậu Rửa Cata FRSD-1SV

11.800.000 ₫ 6.166.000 đ

Chậu rửa Cata CB 2

8.800.000 đ 2.040.000 đ

Chậu rửa Cata FRS 2SV

12.000.000 ₫ 2.498.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8245HB

5.500.000 đ 2.329.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 8245HS

5.500.000 đ 1.367.000 đ

CHẬU RỬA BÁT FASTER FS 9243DB

4.000.000 đ 1.766.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU