Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 90 GT

15.389.000 ₫ 6.411.400 đ

CHẬU RỬA BÁT TEKA STYLO 2B

4.499.000 ₫ 1.479.384 đ

Chậu rửa bát Teka CLASSIC 2 1/2B

8.635.000 ₫ 3.991.000 đ

Chậu rửa bát Teka CLASSIC 2B 86

7.315.000 ₫ 2.801.000 đ

CHẬU RỬA GÓC TEKA – ANGULAR 2B

7.645.000 ₫ 7.289.649 đ

Chậu rửa bát Teka PREMIUM 2B

8.459.000 ₫ 2.651.640 đ

Chậu rửa bát Teka STAGE 2B

8.789.000 ₫ 2.481.000 đ

Chậu rửa bát Teka STAGE 45 1B 1D

6.919.000 ₫ 2.891.000 đ

Chậu rửa bát Teka ISINK 95 DX

27.599.000 ₫ 15.975.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU