Bếp từ Romal RI-22C

5,690,000 đ 2.758.000 đ

Bếp từ Romal RI-23C

10,200,000 đ 3.928.000 đ

Bếp từ Romal RI-21S

16,500,000 đ 7.107.000 đ

Bếp từ Romal RI-20S

16,900,000 đ 5.707.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU