Bếp điện từ Faro FR1 21V

15.980.000 đ 7.137.000 đ

Bếp từ Faro FR1-2089

5.890.000 đ 2.015.000 đ

Bếp điện từ Faro FR2-2189

17.890.000 đ 5.219.000 đ

Bếp điện từ Faro FR2-12K

27.890.000 đ 14.379.000 đ

Bếp điện từ Faro FR2 3189

18.980.000 đ 9.638.000 đ

Máy hút mùi Faro FR2-970TG

16.200.000 đ 9.949.000 đ

Bếp 2 từ Faro FR2-2089

16.890.000 ₫ 10.402.000 đ

Bếp 3 từ Faro FR2-3089

19.890.000 ₫ 10.402.000 đ

BẾP TỪ DOMINO FARO FR2-20D

10.890.000 đ 7.051.000 đ

BẾP TỪ FARO FR2-2C

2.700.000 đ 1.266.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU