BẾP TỪ FABER FB 302IN

11.500.000 đ 3.388.000 đ

BẾP ĐIỆN TỪ FABER FB 2ES

10.500.000 đ 6.963.000 đ

BẾP ĐIỆN TỪ FABER FB INES

10.500.000 đ 7.200.000 đ

BẾP ĐIỆN TỪ FABER FB 2E

9.970.000 đ 4.318.000 đ

Bếp từ Faber FB-2I

21.600.000 đ 12.759.000 đ

Bếp điện từ Faber FB-H2I

23.000.000 đ 12.998.000 đ

Bếp điện từ Faber FB-60H2I

23.000.000 đ 14.497.000 đ

Bếp từ FABER FB-3INS

15.500.000 đ 7.019.000 đ

Bếp điện từ Faber FB-2INEF

12.800.000 đ 2.979.000 đ

Bếp điện Faber FB-603E

16.800.000 đ 9.487.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU