Bếp hồng ngoại Teka TR 641.2

15.290.000 ₫ 8.991.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 631

14.399.000 ₫ 5.194.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 640

16.599.000 ₫ 5.576.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 735AB

17.300.000 ₫ 11.390.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TB 600

11.550.000 ₫ 3.787.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 831 HZ

20.449.000 ₫ 9.242.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka VT TC 2P.1

11.429.000 ₫ 5.067.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka VM/30 2P S/STEEL

66.990.000 ₫ 3.582.000 đ

Bếp điện từ Teka IZ 7200 HL

21.659.000 ₫ 8.288.000 đ

Bếp điện từ Teka IZ 7210

19.899.000 ₫ 6.986.000 đ

CHỌN THEO THƯƠNG HIỆU